Pernillas CV

Jag har gått en brokig väg fram till där jag är idag, men här stortrivs jag!

Mina Utbildningar:

2007-2008 Bild vid lärarprogrammet på Högskolan Dalarna, Falun

2008-2010 Capellagårdens utbildning i Keramik och form

2010-2011 Designhistoria, marknadsföring, digitala verktyg och bild och form, programmet för Inredning och butikskommunikation, Linneuniversitetet Växjö

2014- 2018. Avslutar min lärarutbildning med inrikting mot grundskolan åk 4-6 inriktning Bild, Svenska, Svenska som andraspråk, Matematik och Engelska, Högskolan Dalarna, Falun.

Mitt företag:

Startades 2011.

2013 öppnade jag egen studio och butik i Säters gamla yxfabrik.

November 2016 slog jag upp dörrarna för min nya stora studio och butik med kursverksamhet på Slaggatan 26 i Falun.

Utställningar jag har medverkat i:

2014, 2015, 2016. Konstspaning i Säterbygd, Säter.

2015. Separatutställning i Hedemora kommuns reception.

2014 ”Vid sidan om” Höstpaviljong med Konstspaning i Säterbygd.

2010 Capellagårdens sommarutställning på Borgholms slott, Öland.

2009 Capellagårdens sommarutställning i Vickleby.

2009 Elevutställning ”Fragila boningar” Capellagården Öland.

2008 Elevutställning, Capellagården Öland.